Boczkowice Świę™tokrzyskie

Boczkowice na mapie topograficznej Królestwa Polskiego z 1838 roku
Boczkowice na mapie topograficznej Królestwa Polskiego z 1838 roku
  Boczkowice.info to serwis historyczno - rodzinny prezentują…cy wieś›, jakiej już nie ma, to w szczególnoś›ci próba rekonstrukcji tożsamoś›ci miejsca w obejmującym dwie wojny trzydziestoleciu XX wieku.